Arbete på väg Vakt/ Lots 3B


Personal som utför vakt- eller lotsarbete vid vägarbete på väg där Trafikverket är beställare ska ha samma kompetens oavsett om man arbetar som vakt, lotsbilsförare eller sköter tillfälliga trafiksignaler.

 Tidsåtgång 4-6 timmar

För vem
För personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare.

Förhandskrav
Kompetens Nivå 2 – Arbete på väg/Säkerhet på väg enligt Trafikverkets krav i TRVK/TRVR samt IFS 2009:4 och inneha B-körkort samt ha praktisk erfarenhet från vägarbete.

Målet med kursen
Kursdeltagarna ska efter utbildningen kunna:
·         Vilken utrustning en vakt ska använda.
·         Vilka tecken som vakten får använda
·         Hur man anordnar en postplats där trafikanter närmar sig.
·         Vilka skyddsanordningar som man kan använda.
·         Agerar på ett informativt och korrekt sätt.
·         Hur lotsning genom och förbi arbetsplatsen utförs.
·         Hur tillfällig trafiksignal sköts.
·         Tömningstider i förhållande till trafiken.
·         Hur man planerar och utför dubbellotsning.

Innehåll

  • Fördjupning om vägarbeten som regleras.
  • Skyddsanordningar som är tillåtna att använda.
  • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.
  • Arbetsmiljöplan.
  • Objektsanpassning av TA-skisser utifrån rollen som vakt eller dirigering av trafik.
  • Trafikanters behov avseende framkomlighet, säkerhet och information.
  • Trafikverkets styrande dokument, handledning och foldrar.
  • Skötsel och handhavande av tillfälliga signaler.
  • Arbetsmetoder.

Trafikverket förordar att det krävs lärarledd utbildning på minst 4-8 timmar för att rätt kompetens ska erhållas.

Utbildningen sker i samarbete med Nya Svensk Uppdragsutbildning som tagit fram utbildningsmaterial och utfärdar intyg.