Brandskyddsutbildning


Kursen ger grundläggande kunskaper i hur man förebygger brand samt hur man ska hantera en akut situation i väntan på räddningstjänst.

Vi anpassar innehållet för er arbetsplats specifika behov.

Tidsåtgång ca 4 timmar

Innehåll:

• Konsekvenser av bränder
• Brandteori och förlopp
• Lagar och rekommendationer
• Förebyggande brandskydd
• Handlingsplan vid brand
• Utrymning
• Släckmedel och släckredskap – funktion och användning
• Praktisk övning med brandsläckare och brandfilt

•Utrymning teori och praktik