Fallskydd med Räddning


Fallskyddsutbildning med räddning för dig som arbetar på hög höjd, ställning, mobil plattform m.m. Utbildningen hålls i enlighet med Brittisk Standard 8454:2006 och gällande regler i svensk Arbetsmiljölagstiftning.

Tidsåtgång 5-8 timmar beroende på antal deltagare.

Utbildningens innehåll:

Teori:

  • Varför behövs fallskydd (Lagar,regler och riskmedvetenhet).
  • Fallskyddsutrustning och hur den används.
  • Om olyckan ändå händer.
  • Din riskbedömning före höjdarbete.

Praktik:

  • Daglig kontroll
  • Användning av utrustning.
  • Räddning av nödställd.