Hjälp på väg


1 dags utbildning

Utbildningens innehåll uppfyller minst Trafikverkets studieplan för kursen ”Hjälp på väg”

– HLR med hjärtstartare enligt HLR-rådets riktlinjer
– Trafikolyckors uppkomst och förebyggande åtgärder.
– Upprätthålla livsfunktionerna på en skadad person. Akut omhändertagande enligt L-ABCDE.
– Psykiska reaktioner och krisbearbetning under och efter en olycka.
– Ökad förståelse hur ett snabbt och korrekt ingripande på olycksplatsen lindrar skador och
förhindrar att skador förvärras.
– Brandrisker i trafiken, bedöma läget samt vilka åtgärder som initialt behövs.
– Rökens giftighet samt gasers egenskaper och explosionsrisk.
– Handbrandsläckare funktion och användning. Praktik genom att släcka större brand.
– Praktisk träning i realistisk miljö för att ge mental förberedelse och handlingsberedskap inför olyckstillbud.