Första hjälpen och HLR med hjärtstartare


4 timmars utbildning
Kursens är utformad för att uppfylla alla krav som Arbetsmiljöverket ställer för Första hjälpen.

• Första hjälpen: Teori och praktiska övningar

• HLR med hjärtstartare enligt HLR-rådets riktlinjer

• Beredskap och rutiner för Första hjälpen

• Krisstöd • Rapportering av tillbud och olyckor

• Egna arbetsplatsens rutiner för Första hjälpen

• Information akuta sjukdomar ex. Hjärtsjukdom, Stroke, Diabetes och Ep