Mobila arbetsplattformar


Grundkurs lift

 

Kursen vänder sig till alla som använder - eller kan komma att använda - mobila arbetsplattformar/skylift. Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Upplägg

Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper (saxlift, bomlift, pelarlift, vikarmslift). Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket. Utbildningen följer de internationella standarderna ISO 18878:2013, 18893:2004 samt den svenska Liftläroplanen LLP. Efter godkända prov får eleven utbildningsintyg.

Längd

Kursen omfattar 4-5 timmar teori och 2-4 timmar praktik beroende på antal deltagare.

Vi använder MA-Systems utbildningsmaterial och har även gått instruktörsutbildning hos dem.

Repetitionskurs

Kursen vänder sig till alla som har genomgått en liftutbildning enligt Liftläroplanen (LLP).

För att kunna tillgodogöra sig repetitionsutbildningen bör man ha arbetat regelbundet med liftar. I annat fall rekommenderar vi att man genomgår en förnyad grundutbildning.
Upplägg

Repetitionsutbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper. Vid repetitionen fördjupar vi oss i de avsnitt som berör riskhantering och säkerhet.

Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket.

Efter godkända prov får kursdeltagaren ett uppdaterat utbildningsintyg enligt LLP.
Längd

Kursen omfattar teori och praktik under en halv dag.