Säkrare Lyft ISO


Heldagsutbildning för Lastkopplare och Signalmän

Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och Utbildning av lastkopplare och signalmän SS-ISO 23853:2020.

I utbildningen ingår både teori och praktik

__________________________

Säkra Lyft

Halvdagsutbildning för Lastkopplare och Signalmän

Endast teoretisk. Teorin motsvarar den som ingår i Säkrare Lyft ISO enligt ovan.

Sidan är under uppbyggnad.

Kontakta oss för bokning och information