Information vid elolycka


Det är viktigt att man söker vård vid elolycka. Skadorna kan visa sig direkt exempelvis brännskador och i värsta fall hjärtstopp. Men det är även risk för senare komplikationer som t.ex. nervskador, psykologiska reaktioner och katarakt (grå starr).

Ett stort problem är att många läkare är dåligt insatta i hur man skall undersöka en person som drabbats av elolycka. Därför är det viktigt att man själv står på sig om att få en korrekt undersökning i direkt anslutning till olyckan och även en uppföljning efter 1-3 månader. Nedan finns en länk till internmedicin.se där detaljerad information finns både för er och undersökande läkare. Även Energiföretagen har tagit fram ett dokument som heter EBR Riktlinjer för provtagning vid strömgenomgångsolyckor som finnas att beställa hos Energiföretagen.

Klicka på denna länk för att komma till internmedicin.se