Truckutbildning


Grundutbildningar, Repetitionsutbildningar / Valideringar


Våra truckutbildningar syftar till att ge dig som deltagare kunskaper och färdigheter för godshantering med truck. De ger dig också kunskap om säkerhetsregler och hanteringsföreskrifter. Du ska efter avslutad utbildning vara en säker truckförare som bidrar till säker arbetsmiljö.

Utbildningarna genomförs av instruktör som har avtal med TYA och utbildar enligt dokumentet Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP 10, vilket är framtaget av arbetsmarknadens parter.

TRUCK A
Omfattar Låglyftande plocktruck, Ledstaplare, Låglyftande åktruck och Låglyftare.
Tidsåtgång: 1-2 dagar beroende på förkunskaper och maskinslag.
Truck A kan med fördel kombineras med Truck B.

TRUCK B
Omfattar Motviktstruck, Höglyftande åkstaplare, Skjutstativtruck, Höglyftande plocktruck, Smalgångstruck och Fyrvägstruck.
Tidsåtgång: 1-4 dagar beroende på förkunskaper och maskinslag.

TRUCK C
Omfattar truckar som inte omfattas av A- eller B-utbildningar samt vissa specialmaskiner, exempelvis Teleskoplastare och Hjullastare när dessa används med gaffelarmar eller annat lyftaggregat på plana och hårdgjorda underlag, även Containertruck, Timmertruck, Sidlastare och Gränsletruck. Utbildningen kan endast läsas fristående.
Tidsåtgång: 1-4 dagar beroende på förkunskaper och maskinslag.

TRUCK D
Omfattar Dragtruck, Flaktruck och Terminaldragtruck.
Tidsåtgång: 1-3 dagar beroende på förkunskaper och maskinslag.

Kontakta oss vid frågor eller bokning